Home Versekering

NB. Hierdie vorm móét asseblief voltooi word vóórdat énige pakwerk gedoen óf meubels gelaai word.

ASSURANSIE VERKLARING


Alhoewel die bestuur en personeel alles in hulle vermoë doe nom u meubels met die grooste sorg te hanteer, kan daar nogtans skade ontstaan.
Ons wil u graag daarop wys dat alle vervoer, verpakking en opberging op eienaarsrisiko geskied, ons aanvaar dus geen verantwoordelikheid vie engie skade al sou die oorsoek ook nalatigheid en/of opset wees.


Ons kan namens u assuransiedekkeing reel:
  1. Die tarief vir alles risiko assuransiedekking is R20 per R100 waarde.
  2. Dekking in stoor kos 0,5% per maand van die waarde van die meubels in die stoor.
  3. Bepekte transito-dekking ( skade a.g.v brand, botsing, omslaan en/of skaking van vragmotor, asook sasria) vir dir totale waarde van u meubels, tot n maksimum waarde van R200 000 is outomaties gereël. Addisionele beperkte transitoversekering kan gereël. Word @ 1,5% van die waarde bó R200 000.
Die volle waarde van meubels en besitting wat vervoer word, moet veseker word, nie net sekere artikels nie.

Alle breekgoed wat deur uself verpak is, word nie deur die alle risiko polis gedek nie. Sou daar enige eis ontstaan t.o.v alle risiko, moet u egter n bybetaling maak van 10% van die totale eis - minmum R2000. Bybetaling in geval van beperkte transito (brand, bots, omslaan, ens.) is 10% van die eis - minmum R2000. Bybetaling in geval van skaking is 10% van die waarde.

EISE MOET SKRIFTELIK BINNIE 72 UUR NA VERHUISING INGEDIEN WORD

Kliek hier om die versekerings vorm te voltooi.
(DIE VERSEKERING WORD GEREëL OP DIE VOORWAARDES VAN DIE VERSEKERINGSMAATSKAPPY, AIG)

BAIE BELANGRIK!!!
Indien u by ons assuransiedekking reel sal die versekeringsmaatskappy, AIG, vir die vervangingsbedrag van elke karton / tas / houer aanspreekliheid aanvaar slegs indien elke karton / tas / houer behoorlik genommer is, en n volledige lys van die inhond van elke karton / tas / houer, opgestel deur kliënt, aan die toesighouer oorhandig word tydens die oplaai van die vrag, die rqand-waarde van elke artikel moet ook aangedui word, so nie, sal die maksimum waarde per karton / tas / houer slegs as R50 beskou word deur die versekeringsmaatskappy.

Nóg die kontrakteur nóg die versekeringsmaatskappy, AIG, sal aanspreeklikheid aanvaar vir die volgende: juwele, horlosies, edelstene, geld, wyn sterk drank, voedsel, kruideniersware, cameras, videokameras, fotografiese toerusting, radio's, motorradio's, bandmasjiene, laserskywe, ammunisie, selfone, vuurwapens en persoonlike dokumente.

Plante:
Plante sal nét vervoer word indien daar voldoende plek in die vragmotor is.
Geen eise word erken ten opsigte van plante of planthouers nie.

Tekorte:
Tekorte moet asseblief aan die toesighouer uitgewys word en op die afleweringsnota aangeteken word aangesein dit nie later reggestel kan word nie.

Last Updated (Thursday, 14 January 2016 10:48)