Home Versekerings Vorm
Naam:
E-Pos:
Adres:
Faks Nr:
Protection Code:
Please, enter the text shown in the image into the field below.
Versekering Vorm
Telefoon Nr:
EISE MOET SKRIFTELIK BINNIE 72 UUR NA VERHUISING INGEDIEN WORD
GELIEWE ASSEBLIEF VIR MY RISIKO REëL WAARDE:
GELIEWE ASSEBLIEF VIR MY ADDISIONELE BEPERKTE TRANSITO ASSURANSIE TE REëL WAARDE VAN MY MEUBELS:
EK STEL GLAD NIE BELANG IN VERDERE ASSURANSIEDEKKING NIE.
EK VRYWAAR DUS DIE VERVOEMAATSKAPPY VAN ENIGE AANSPREEKLIKHEID.
BEHALWE BEPERKTE TRANSITO-DEKKING TOT N MAKSIMUM VAN R 200 000.
Waarde: